Wysokości opłat pobieranych w COZ:

ZWIERZĘTA WŁAŚCICIELSKIE:

1.Opłata za wyłapanie zwierzęcia, transport i przyjęcie go do COZ - 50 zł

2.Opłata za każdą dobę spędzoną w COZ – 10zł

3. Dodatkowo płatne – wszystkie leki i preparaty podane zwierzęciu podczas pobytu w COZ

ADOPCJE:

Nie przewiduje sie pobierania opłat za adoptowanie zwierzęcia - ewentualnie dobrowolne datki